Om os

Om Klinikken

Klaregadeklinikken er et klinikfællesskab der har bestået siden januar 2010. Klinikken består af to selvstændige psykiaterpraksis. Vi har fælles drift af lokaler og vi har fælles klinikmøder, hvor faglige problemstillinger drøftes.

Vi udreder og behandler patienter efter forudgående henvisning fra praktiserende læge. Vi behandler primært patienter med angsttilstande, depressionslidelser og ADHD. Derudover udreder vi for en række psykiatriske sygdomme. Patienter i speciallægepraksis skal kunne møde stabilt til samtaler. Patienter, der har behov for en tværfaglig behandlingsindsats og patienter, der har misbrug, behandles ikke i speciallægepraksis.

Klinikken havde tilsyn ved sundhedsstyrelsen i januar 2014 uden anmærkninger.

Klinikken blev akkrediteret ved IKAS i 2017 uden anmærkninger.

Naja Jeppesen

Naja Jeppesen

Kirsten Ilkjær

Kirsten Ilkjær