Regler ved afbud og udeblivelse

Følgende regler gælder for afbud:

Afbud accepteres kun, hvis der er en uopsættelig årsag hertil, for eksempel betydelig sygdom, indlæggelse etc.

Ring til sekretæren i telefontiden senest dagen før, således at tiden kan bruges af en anden.

 

Udeblivelse uden afbud:

Hvis du udebliver fra samtaler og ikke ringer i løbet af de kommende 7 dage efter udeblivelsen, vil behandlingsforløbet blive afsluttet.

Hvis du har faste tider, eller hvis du har fået flere tider (f.eks til udredning) vil kommende tider blive slettet.