Kirsten Ilkjær

Kirsten Ilkjær

Medlem af bestyrelsen i Dansk Psykiatrisk Selskab (2021- )

Næstformand i Lægeforeningen (2018-2020)

Formand for Foreningen af praktiserende speciallæger (FAPS) (2016-2020)

Suppleant i Samarbejdsudvalget i Region Syddanmark (2011-14)

Medlem af bestyrelsen i Institut for psykodynamisk Psykoterapi (IPP) (2010-15)

Speciallæge i psykiatri 2002

Exam. art i filosofi 1988

Godkendt som specialist og supervisor i psykodynamisk psykoterapi af Dansk Psykiatrisk Selskab og Dansk Psykologforening

Uddannet psykoanalytiker i Dansk Psykoanalytisk selskab og godkendt af International Psychoanalytic Association

Træningsanalytiker i Dansk Psykoanalytisk selskab

Uddannet i Dynamisk Interpersonel Psykoterapi (DIT) i London


Undervist i psykodynamisk psykoterapi, psykoanalyse og DIT ved Institut for psykodynamisk psykoterapi, Dansk Psykoanalytisk Selskab og Institut for DIT

Undervist i psykiatri for kommende speciallæger i psykiatri og i statistik på PhD kursus på Syddansk Universitet