Praktiske oplysninger

Praktiske oplysninger

Hvilke sygdomme behandles

I klinikken behandles primært depression, angst, ADHD og lettere personlighedsforstyrrelser. Derudover udredes for en række andre sygdomme.

Vi behandler ikke misbrug, psykoselidelser eller alvorlige personlighedsforstyrrelser. Vi behandler heller ikke psykiske lidelser, som kræver tværfaglig behandlingsindsats.

 

Behandling

Der tilbydes ikke længerevarende behandling.

Alle behandlingsforløb er tidsbegrænsede. De fleste behandlingsforløb afsluttes indenfor 10 konsultationer.

Behandlingen kan bl.a. bestå i undervisning om sygdommen, samtaler og medicinsk behandling.

I begrænset omfang tilbydes psykoterapi.

Vi tilbyder forskellige former for psykoterapi, du kan læse mere om vores forskellige tilbud her:

Kathrine Dahler-Eriksen – psykoterapi og psykoedukation.

Afslutning

Ved den afsluttende samtale bliver du informeret om prognose og om anbefalinger til evt. videre behandling. Hvis du har givet tilladelse til det, vil din praktiserende læge få tilsendt en kort orientering om forløbet.

 

Hvis du bliver syg igen?

Hvis du bliver syg igen (efter behandlingen er afsluttet), skal du kontakte din praktiserende læge. Lægen vurderer, hvad der herefter skal ske.

Afbud

Hvis du bliver forhindret i at møde til en konsultation, skal du ringe afbud i god tid. Klinikken har venteliste, og det er vigtigt, at din tid kan tilbydes til en anden patient.

Udredning og behandling i klinikken forudsætter, at du møder stabilt til alle aftaler. I modsat fald bliver udrednings-/behandlingsforløbet afsluttet.

 

Udskrivelse af recept

Mens du er i behandling i klinikken kan du få udskrevet recepter på den medicin, som vi har aftalt, at du behandles med. Recepter kan fornyes hos sekretæren, på lægevejen.dk eller via dette link på sundhed.dk. – Medicinkortet.

Når behandlingsforløbet er afsluttet, er det din praktiserende læge der skal forny dine recepter.

 

Behov for akut psykiatrisk hjælp

Ved behov for akut psykiatrisk hjælp kan klinikken kontaktes i telefontiden, såfremt du er i behandlingsforløb her. Hvis det ikke er muligt at kontakte klinikken kan du henvende dig til psykiatrisk akutmodtagelse, Odense på telefon 99 44 91 40