Behandling

BEHANDLING/UDREDNING

Forløbet i klinikken

Forsamtaler

Ved de første konsultationer vurderes det, om du har en psykisk sygdom. Sædvanligvis bliver det afklaret i løbet af 1 – 5 samtaler.

Ved samtalerne vil du bl.a. blive spurgt om dine symptomer og tidligere psykisk sygdom.

Du får evt. nogle spørgeskemaer, som du skal besvare.

Forsamtalerne afsluttes med, at vi taler om konklusionen og hvad der videre skal ske.

Behandling

Hvis du tilbydes behandling, vil du få information om, hvad behandlingen indebærer.

Hvis du har spørgsmål eller der er noget du er i tvivl om, så spørg endelig.

Nogle gange kan klinikken ikke tilbyde behandling, men så vil du blive informeret om evt. andre muligheder. I så fald får din praktiserende læge besked, og I skal aftale, hvad der videre skal ske. 

Pårørende

Du er velkommen til at tage dine pårørende med til konsultationerne.

Det kan ofte være en god idé at aftale det på forhånd.

Et behandlings-/udredningsforløb i KlaregadeKlinikken kan typisk se sådan ud

Forløbsskitse- hjemmeside